Historie klubu

Oddíl kulečníku

BC LakoPlast Trmice Spolek

 

 

Sportovní oddíl kulečníku byl založen v Ústí nad Labem v roce 1982, s cílem převést tuto, kdysi v Ústí nad Labem pouze hospodskou hru, na vyšší sportovní úroveň a rozšířit tak sportovní možnosti pro občany Ústí nad Labem. Není proto divu, že na zrodu oddílu se podílel, kromě nadšenců pro tento sport, také tehdejší podnik Restaurace Ústí nad Labem, který vypomohl materiálně a pod jehož hlavičkou tento oddíl i zahajoval svoji sportovní činnost. Proto také první kulečníková herna vznikla v restauraci Český dům v Chabařovicích.

Později, díky pochopení a podpoře vedení podniku Restaurace Ústí nad Labem, byla vybudována nová herna v restauraci Zátiší v Moskevské ulici. Tato herna byla využívána až do zániku Podniku restaurace.

Po zániku podniku Restaurace jsme byli nuceni se osamostatnit a hledat nové prostory pro hernu, abychom mohli nadále provozovat tuto ryze sportovní činnost. V té době nám vyšel vstříc Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem a umožnil nám využívat prostory jejich sportovní haly. S příchodem do tohoto klubu jsme převzali i nový oddílový znak SKP SEVER Ústí n. L., pod kterým jsme vykonávali sportovní činnost až do roku 2014. Nyní BC LakoPlast Trmice Spolek.

 I zde jsme museli po určité době uvolnit prostory díky prováděným reorganizacím v rezortu Ministerstva vnitra a Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem pro nás sehnal a uzavřel smlouvu s úřadem městského obvodu Ústí nad Labem město na pronájem prostor v ulici Plynárenská ve Všebořicích, kde jsme téměř po 25 letech naší činnosti získali skutečně optimální prostory pro tento druh sportu. Bohužel i tyto prostory jsme byli nuceni opustit z důvodu neshod v zastupitelstvu městské části Všebořice (zastupitelé měli zájem na větším komerčním využití prostor). Přesunuli jsme se tedy do Objektu Corso v Krásném Březně, kde jsme „vydrželi“ 2 sezóny. Finanční náklady za energie jsme bohužel nebyli schopni zvládat.

Nyní, díky firmě LakoPlast Trmice a jejim majiteli, p. Skribovi, kulečníkovému nadšenci, jsme získali nádherné prostory pro naši činnost v objektu výše uvedené firmy.

Karambolový sport je v ústeckém regionu velmi populární. De-facto většina restauračních zařízení, které disponuje karambolovým stolem je členem tzv. neregistrované ligy, která čítá několik desítek týmů  (https://www.kulec-ul.cz).  Kulečníková základna je tak na Ústecku velmi početná a naší činností tak můžeme oslovit mnoho desítek až set lidí. Paradoxně i přes tato fakta, je karambolový sport v městské politice zařazen do nejnižší kategorie a dostat se tak k veřejným penězům není z naší pozice takřka možné. Z těchto důvodu jsme velmi limitováni v naší činnosti, zejména při pořádání republikových soutěží, soutěží krajských apod.

K dispozici máme 5 malých kulečníkových stolům (210x105 cm) vynikající kvality – 3x zn. Soren Sogaard na kterých se hraje republiková soutěž a 2x stoly zn. Bismark, které se využívají k tréninku a v případě zájmu pro začínající hráče. Dále máme 2 velké stoly (284x142 cm), značky Soren Sogaard, na kterých se pořádají v České republice, a zejména ve světě a Evropě všechny významné světové soutěže ve všech kulečníkových disciplínách a kategoriích. Tím máme vytvořeny podmínky pro to, aby naší hráči se mohli těchto světových soutěží zúčastnit. Abychom si mohli tento standart udržet, je zapotřebí dost velký prostor na hernu, což je v současné době velmi nákladné.

I přes tyto ekonomické problémy naši hráči hrají tu nejvyšší republikovou soutěž extraligu, kde se již několik let patří mezi nejlepší čtyři týmy v České republice a v sezoně 2010 – 2011 dokonce vybojovali historicky první titul mistra České republiky v družstvech na malých stolech v technických disciplínách (volná, kádr, jednoband).  

Dále dvě družstva hrají národní ligu a dvě družstva 2. třídu.                    

Velmi dobrých výsledků dosahují také jednotlivci, kteří patří mezi nejlepší hráče v České republice. Z našeho oddílu je to v současné době:

Martin Vedral,

který se pravidelně zúčastňuje mistrovství ČR v technických disciplinách jednotlivců a od roku2005 a umisťuje se do 3. místa, v letošním roce se stal mistrem České republiky v kádru.

Adam Březina,

4 x zvítězil na mistrovství ČR na velkých stolech v juniorské kategorii, 1x na malém stole v kategorii kadetů a v roce 2011 se stal 1. vicemistrem v seniorech ve volné hře na malém stole.

Adam Kozák,

který dosud patřil mezi juniory, dosáhl velmi dobrých výsledků. Od roku 2006 do současné doby na mistrovství ČR 7 x zvítězil v juniorských kategoriích, 11 x získal 2. místo a 3x byl 3. v pořadí. V sezoně 2010 – 2011 a 2012-2013 byl členem juniorského družstva, které vyhrálo mistrovství Evropy na malém stole. Velmi dobře si vede i mezi seniory, kde 2x vyhrál mistrovství ČR a jednou byl na 3. místě.

 

Vlastislav Tauterman,

za dobu působení v našem oddílu získal 14 titulů mistra ČR, 5x byl druhý a 2x třetí. V roce 2000 vyhrál juniorský titul Mistr Evropy ve volné hře na malém stole. Rovněž v roce 2000 pomohl vybojovat pro náš oddíl 1. ligu.

 

Můžeme nabídnout propagaci sponzora vystavením jejich propagačních materiálů v budoucí herně a na našich internetových stránkách, nosit logo sponzora na vestách, ve kterých se hrají všechny soutěže, nabídnout čestné členství v oddílu pro zaměstnance firmy, kteří by projevili zájem hrát kulečník, uspořádat pro ně turnaj v kulečníku, případně zorganizovat exhibice našich nejlepších hráčů.